O nás


Dlouhodobě usilujeme o lepší životní prostřední pro naše spoluobčany. Cílem svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice je zajištění efektivního a hospodárného provozu čističky odpadních vod včetně jejího dalšího rozvoje a modernizace dle současných technologických trendů.


Aktuality


Dne 08.09.2020 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční v pátek 16.09.2020 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná. (Plné znění naleznete zde...)


Dne 08.04.2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů.

Schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - schváleno výborem DSO dne 27.3.2020 (Plné znění naleznete zde...)


Dne 08.04.2020 Rekalkulace ceny vody čištěné - ceny od 1.5.2020 (Plné znění naleznete zde...)


Dne 17.03.2020 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční dne 27.03.2020 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná (Hlavní č. 25, Tlučná). Shromáždění zástupců je svoláno v souladu se zákonem 128/2000 Sb. a Stanov Sdružení ČOV. (Plné znění naleznete zde...)Dne 26.02.2020 Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření veřejnou vyhláškou
Výstavba infrastruktury Vejprnice - Pod Háječkem
Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření veřejnou vyhláškou


Dne 11.11.2019 aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022
Rozpočet na rok 2020
Rozpočtové opatření č. 2/2019Dne 18.04.2019 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční v úterý 26.04.2019 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná. Shromáždění zástupců je svoláno v souladu se zákonem 128/2000 Sb. a Stanov Sdružení ČOV. (Plné znění naleznete zde...)Dne 17.12.2018 aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Rozpočet na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021
Rozpočtové opatření č. 1/2018


Dne 21.11.2018 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční v úterý 07.12.2018 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná. (Plné znění naleznete zde...)

Podklady pro jednání (veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice):

Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021


Dne 06.09.2018 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční v úterý 20.09.2018 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná. (Plné znění naleznete zde...)


Dne 24.04.2018 aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice (Schválený závěrečný účet za rok 2017)
Schválený závěrečný účet za rok 2017Dne 14.11.2017 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční v pátek 1.12.2017 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná. (Plné znění naleznete zde...)


Dne 13.11.2017 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - čistírna odpadních vod). Výbor svazku obcí Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice OZNAMUJE přidělení koncese "Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - čistírna odpadních vod" vybranému uchazeči: VODÁRNA PLZEŇ a.s. (dokumentaci naleznete zde...)


Dne 13.11.2017 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - vodovod pro veřejnou potřebu) . Výbor svazku obcí Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice OZNAMUJE přidělení licence "Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - vodovod pro veřejnou potřebu" vybranému uchazeči: VODÁRNA PLZEŇ a.s. (dokumentaci naleznete zde...)


Dne 13.11.2017 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - kanalizace pro veřejnou potřebu) . Výbor svazku obcí Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice OZNAMUJE přidělení licence "Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - kanalizace pro veřejnou potřebu" vybranému uchazeči: VODÁRNA PLZEŇ a.s. (dokumentaci naleznete zde...)


Dne 15.9.2017 Výbor svazku obcí Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice tímto oznamuje, že dne 15.9.2017 bylo ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele zveřejněno Oznámení o zahájení koncesního řízení s výzvou neomezenému počtu dodavatelů k podání nabídky pro koncesi s označením "Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - čistírna odpadních vod" (dokumentaci naleznete zde...)


Dne 8.9.2017 Výbor svazku obcí Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice tímto oznamuje, že v souladu s rozhodnutím výboru ze dne 26.5.2017 byla zadána koncese malého rozsahu na služby "Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - kanalizace pro veřejnou potřebu", a to dne 8.9.2017, kdy byla odeslána výzva vybranému zájemci k podání nabídky. Lhůta pro podání nabídky byla stanovena do 27.9.2017 do 15:00 hod.


Dne 8.9.2017 Výbor svazku obcí Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice tímto oznamuje, že v souladu s rozhodnutím výboru ze dne 26.5.2017 byla zadána koncese malého rozsahu na služby "Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - vodovod pro veřejnou potřebu", a to dne 8.9.2017, kdy byla odeslána výzva vybranému zájemci k podání nabídky. Lhůta pro podání nabídky byla stanovena do 27.9.2017 do 15:00 hod.


Dne 10.5.2017 Pozvánka na pracovní jednání výboru Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice

Pracovní jednání výboru Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice se uskuteční dne 24.5.2017 od 13:00 hod v Tlučné, zasedací místnosti OÚ Tlučná


Dne 10.5.2017 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice

Veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice se uskuteční dne 26.5.2017 od 7:00 hod v Tlučné, zasedací místnosti OÚ Tlučná (plné znění naleznete zde...)


Dne 13.3.2017 aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podoběa možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (plné znění naleznete zde...)

Rozpočet Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice na rok 2017
Závěrečný účet za rok 2016
Zpráva o provedení inventarizace podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019