O nás


Dlouhodobě usilujeme o lepší životní prostřední pro naše spoluobčany. Cílem svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice je zajištění efektivního a hospodárného provozu čističky odpadních vod včetně jejího dalšího rozvoje a modernizace dle současných technologických trendů.


Aktuality


Dne 28.02.2023 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční dne 28.03.2023 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná (Hlavní č. 25, Tlučná).
(Plné znění naleznete zde...)

Aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2022Dne 28.11.2022 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční dne 9.12.2022 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná (Hlavní č. 25, Tlučná).
(Plné znění naleznete zde...)


Dne 18.11.2022 Zveřejnění dokumentace: Záměr svazku obcí Čistírna - svazek obcí Nýřany, Vejprnice, Tlučná:
    1) záměr předat do pachtu a provozování na dobu 5 let od 1.1.2023 do 31.12.2027 vodohospodářský majetek svazku, a to vodovod pro veřejnou potřebu v katastrálním území Tlučná, který je specifikován podle majetkové evidence číslem: 3208-767557-49745221-1/1 (RVS Tlučná).
    2) záměr předat do pachtu a provozování na dobu 5 let od 1.1.2023 do 31.12.2027 vodohospodářský majetek svazku, a to kanalizaci pro veřejnou potřebu v katastrálním území Tlučná, která je specifikována podle majetkové evidence číslem: 3208-767557-49745221-3/1 (stoková síť Kamenný Újezd a Nýřany + část přivaděcí stoky).
    3) záměr předat do pachtu a provozování na dobu 5 let od 1.1.2023 do 31.12.2027 vodohospodářský majetek svazku, a to čistírnu odpadních vod v katastrálním území Tlučná, která je specifikována podle majetkové evidence číslem: 3208-767557-49745221-3/1: Mechanicko-biologická ČOV s biologickou nitrifikací a denitrifikací provozovateli, který splnil podmínky požadované zadavatelem při zadání koncese v koncesním řízení, a podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
(Plné znění naleznete zde...)


Dne 24.10.2022 Aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 (Schválený)
Rozpočet na rok 2023 (Schválený)


Dne 14.10.2022 Zveřejnění dokumentace: Veřejná zakázka - Provozování ČOV Tlučná pro období 2023-2027 ("Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - čistírna odpadních vod v souladu s ust. § 180 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek").
(Plné znění naleznete zde...)


Dne 14.10.2022 Zveřejnění dokumentace: Veřejná zakázka - Provozování kanalizace pro období 2023-2027 ("Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - kanalizace pro veřejnou potřebu v souladu s ust. § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek")
(Plné znění naleznete zde...)


Dne 14.10.2022 Zveřejnění dokumentace: Veřejná zakázka - Provozování vodovodního řadu pro období 2023-2027 ("Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury - vodovod pro veřejnou potřebu v souladu s ust. § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek")
(Plné znění naleznete zde...)


Dne 05.10.2022 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční dne 14.10.2022 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná (Hlavní č. 25, Tlučná).
(Plné znění naleznete zde...)

Aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2021Dne 26.09.2022 Aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 (Návrh)
Rozpočet na rok 2023 (Návrh)


Dne 15.03.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů (Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice)
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Závěrečnéhý účet za rok 2021Dne 22.02.2022 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční dne 14.03.2022 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná (Hlavní č. 25, Tlučná).
(Plné znění naleznete zde...)

Aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2021Dne 01.12.2021 Aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024
Rozpočet na rok 2022


Dne 08.11.2021 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční dne 29.11.2021 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná (Hlavní č. 25, Tlučná). (Plné znění naleznete zde...)


Dne 08.11.2021 Aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024 (Návrh)
Rozpočet na rok 2022 (Návrh)


Dne 22.03.2021 Aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Závěrečný účet za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2021


Dne 03.03.2021 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční dne 19.03.2021 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná (Hlavní č. 25, Tlučná). (Plné znění naleznete zde...)

Aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2020Dne 30.11.2020 Aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Rozpočet na rok 2021 (Schválený)
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023 (Schválený)


Dne 10.11.2020 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční ve středu 26.11.2020 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná (Hlavní č. 25, Tlučná). (Plné znění naleznete zde...)


Dne 10.11.2020 Aktualizace dokumentace Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023 (Návrh)
Rozpočet na rok 2021 (Návrh)


Dne 08.09.2020 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční v pátek 16.09.2020 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná. (Plné znění naleznete zde...)


Dne 08.04.2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů.

Schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - schváleno výborem DSO dne 27.3.2020 (Plné znění naleznete zde...)


Dne 08.04.2020 Rekalkulace ceny vody čištěné - ceny od 1.5.2020 (Plné znění naleznete zde...)


Dne 17.03.2020 Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice, které se uskuteční dne 27.03.2020 v 7:00 hod v Tlučné v zasedací místnosti OÚ Tlučná (Hlavní č. 25, Tlučná). Shromáždění zástupců je svoláno v souladu se zákonem 128/2000 Sb. a Stanov Sdružení ČOV. (Plné znění naleznete zde...)Dne 26.02.2020 Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření veřejnou vyhláškou
Výstavba infrastruktury Vejprnice - Pod Háječkem
Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření veřejnou vyhláškou