Základní údaje
 


Čistírna – svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice

Obchodní jméno společnosti: Čistírna – svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
Sídlo: Tlučná, Hlavní 25, PSČ 330 26
IČ: 497 45 221

Členské obce:
Město Nýřany se sídlem Nýřany, Benešova tř. 295, PSČ 330 23
Obec Tlučná se sídlem Tlučná, Hlavní 25, PSČ 330 26
Obec Vejprnice se sídlem Vejprnice, Mírová 17, PSČ 330 27

Podíly stávajících členů spolku k 31.12.2014 jsou následující:

44,28%    Město Nýřany
26,27%    Obec Tlučná
29,45%    Obec Vejprnice


Aktuální dokumenty:

  • Osvědčení (Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice)
  • Pozvánka na veřejné shromáždění zástupců Čistírny - svazku obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice (konané dne 10.3.2016)
  • Návrh rozpočtu na rok 2016 (Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice)
  • Úplné znění stanov (STANOVY) "Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice"
  • Účetní závěrka za rok 2015 (Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice)
  • Zápis a usnesení ze 4. Schůze Svazku (Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice) konané dne 18.12.2015
  • Závěrečný účet za rok 2015 (Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice)
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření "Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice"